Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập

Cấm Thư Ma Thuật Index 2018

Đô thị học viện, một thành phố nằm trong Nhật Bản, là một thành phố tiên phong về khoa học, với dân số khoảng 2.3 triệu và 3/4 trong số này là học sinh. Các học sinh của Đô thị học viện đa số đều sở hữu siêu năng lực được phân cấp từ Level 0 đến Level 5. Nhân vật chính Kamijou Touma được Đô thị học viện xếp vào Level 0, tức là hoàn toàn không có năng lực, thế nhưng bàn tay phải của cậu ta lại sở hữu một khả năng kỳ lạ là vô hiệu hóa tất cả các hiện tượng siêu nhiên trên thế giới, bao gồm cả siêu năng lực và ma thuật. Một ngày nọ, một cô bé sơ tên là Index đã xuất hiện tại ban công phòng của Touma. Cô bé là thư viện cấm thư của một Giáo Hội Anh Quốc chuyên sử dụng ma thuật, là phe đối địch với Đô thị học viện vốn lấy khoa học làm nền tảng.

Download : MKV
Download : MP4

Giống

Khuyến Nghị

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024

Google Index 2024